You are here:  / Pozostałe / Odpowiedzi do sprawdzianów

Odpowiedzi do sprawdzianów

Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają szybko obeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do działów takich wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany zostały aktualizowane na bieżący rok szkolny, zgodnie z bieżącą reformą nauczania. Wystarczy wybrać sprawdzian z dziedziny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze wyniki. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, by rozszerzali wiedzę i mieli najlepsze oceny. I z tego powodu uczniowie chętniej niż w przeszłości przygotowani są do nauczania online. Portal jest uważany za potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim zależy na tym, żeby ich dzieci miały dobre wyniki. Warto więc docenić, że pojawia się na nim o wiele więcej sprawdzianów.